Search found 4 matches

by admin
03 Jan 2017, 21:21
Forum: Forum coding
Topic: Thử nghiệm các chức năng của diễn đàn
Replies: 0
Views: 1365

Thử nghiệm các chức năng của diễn đàn

Các nội dung bổ sung: 1. Nhúng các media content như scribd.com, tedtalk, googledoc, slideshare, gchart.... 2. Nhúng RSS feed vào post (nội dung và aduio/video list), từ http://simplepie.org 3. Công thức toán học, từ http://www.xm1math.net/phpmathpublisher/ hoặc https://www.mathjax.org/#features .....
by admin
02 Jan 2017, 23:48
Forum: Laboratory Equipments
Topic: Một số thiết bị phân tích vật liệu
Replies: 1
Views: 2384

Một số thiết bị phân tích vật liệu

Đặt lịch đăng ký chụp SEM tại HUST: http://www.bkemma.edu.vn/dat-truoc-sem

Danh mục thiết bị của Viện AIST: http://aist.hust.edu.vn/dv03-co-so-vat-chat

Danh mục thiết bị khác của HUST: http://ptb.hust.edu.vn/article/7/danh-m ... hbkhn.html
by admin
01 Jan 2017, 17:36
Forum: Forum coding
Topic: Quản lý Forum - nhập môn
Replies: 1
Views: 1785

Quản lý Forum - nhập môn

Bắt đầu làm quen với mô thức hoạt động của Forum phpBB. Thấy khác khá nhiều so với các Version trước đó. Các bước cần làm để tạo nội dung cho 1 diễn đàn Việc làm đầu tiên là tạo các Cetegory rồi đến các Forum và sub-Forum. Theo cách truyền thống là phân Nhóm -> Diễn đàn hoặc diễn đàn nhánh . Khi đã ...
by admin
01 Jan 2017, 15:33
Forum: Cộng đồng luyện kim - kỹ thuật vật liệu
Topic: Welcome to phpBB3
Replies: 0
Views: 2930

Welcome to phpBB3

<t>This is an example post in your phpBB3 installation. Everything seems to be working. You may delete this post if you like and continue to set up your board. During the installation process your first category and your first forum are assigned an appropriate set of permissions for the predefined u...