#fracking - Phương thức hoạt động của kỹ thuật khai thác mỏ bằng thủy lực

Kiến thức nền tảng về khóa học vật liệu.
Post Reply
User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

#fracking - Phương thức hoạt động của kỹ thuật khai thác mỏ bằng thủy lực

Post by support » 17 Jul 2017, 15:44

Fracking là kỹ thuật khai thác mỏ bằng cách sử dụng áp suất chất lỏng. Mặc dù mang lại hiểu qua cao về mặt kinh tế nhưng kỹ thuật này cũng gây nhiều tranh cãi do các tác động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe con người.
https://www.facebook.com/TED/videos/1669769993036200/?hc_ref=ARTBdmdwdmUjhHWSjFNwaXoXRVSH-1eWb14vem2e7gWvYudXfIeSjMuKW7YcXntruf4


Post Reply