Page 1 of 1

Đếm số lượt like, share và comment của Facebook

Posted: 01 Nov 2017, 05:05
by support
https://mynukeviet.net/lap-trinh-php/de ... p-135.html

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn lấy thông tin facebook (like, share, comment) của một trang Faceook hay một liên kết ngoài với một hàm được xây dựng từ ngôn ngữ PHP.