Free host file *.ext

Trao đổi về điện thoại, máy tính bảng và sử dụng Internet.
Post Reply
User avatar
nvabkhn
Posts: 78
Joined: 15 Jan 2017, 17:14

Free host file *.ext

Post by nvabkhn » 08 Sep 2017, 10:36

http://www.fileconvoy.com/
Không cần đăng ký
links file php cụ thể
Có thể gia hạn thời gian bằng cách up shell lên
:)


Post Reply