Các cổng dịch vụ (port protocol) có thể kết nối ra mạng toàn cầu

Trao đổi về điện thoại, máy tính bảng và sử dụng Internet.
Post Reply


Post Reply