Connecting every where service

Trao đổi về điện thoại, máy tính bảng và sử dụng Internet.
Post ReplyUser avatar
nvabkhn
Posts: 78
Joined: 15 Jan 2017, 17:14

Re: Connecting every where service

Post by nvabkhn » 13 Sep 2017, 09:12

Sự thật về mạng điên thoại
https://www.youtube.com/watch?v=Tahfluke6cU

User avatar
nvabkhn
Posts: 78
Joined: 15 Jan 2017, 17:14

Re: Connecting every where service

Post by nvabkhn » 14 Sep 2017, 11:20
Post Reply