Sự khác nhau giữa cấp 3 và đại học

Post Reply
User avatar
support
Posts: 273
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Sự khác nhau giữa cấp 3 và đại học

Post by support » 20 Aug 2017, 15:42

1. Học cấp 3: 1 môn học kéo dài 10 tháng.
Học đại học: 1 môn chỉ học trong vài ngày mặc dù cùng ấy số trang sách giáo khoa.
2. Học cấp 3: Thi xong vẫn nhớ dai, nhớ dài.
Học đại học: Quên luôn kiến thức khi bước ra khỏi phòng thi.
3. Cấp 3 cả năm nếu có quý mến giáo viên thì thăm hoặc tặng quà. Lên đại học 1 số môn có thể cần “bôi trơn” mới quan tâm.
4. Học đại học cũng có giáo viên chủ nhiệm, nhưng bạn cũng có thể không biết mặt, thậm chí không biết tên thầy luôn.
5. Học đại học cũng đầy môn đọc chép, khác cái là có công cụ máy chiếu hiện đại hơn và quá nhiều cái đầu và khoảng cách quá xa khiến khó nhìn bảng hơn.
6. Đại học khác cấp 3 là có thể bỏ tiết bất kỳ lúc nào để đi làm những việc quan trọng hơn.
7. Học cấp 3 phải miệt mài ghi chép tỷ mỉ, lên đại học, có thể chụp hình, quay phim, ghi âm…
8. Học đại học toàn được học với những Giáo sư, Tiến sĩ, còn học cấp 3 thì không.
9. Học cấp 3: 1 môn viết 3 quyển vở dày.
Học đại học: 1 quyển vở dày viết 3 môn.
10. Học đại học: Có thể nhờ người thi hộ, điểm danh hộ.
Học cấp 3: Nghỉ học một buổi có thể gọi phụ huynh.
11. Học đại học: Chỗ ngồi lung tung, thích ngồi đâu thì ngồi.
Học cấp 3: Đổi chỗ sẽ bị ghi vào sổ đầu bài, tái phạm nhiều lần sẽ bị kỷ luật.
12. Học đại học có thể ngồi học ké lớp khác mà không ai biết.
13. Học đại học được ngủ tha hồ, cấp 3 ngủ một lát là toi ngay.
14. Học đại học: Có thể nghỉ học mà chẳng cần suy nghĩ. Học cấp 3: Nghỉ một hai hôm là gọi phụ huynh.
15. Học đại học: Có những môn từ lúc học đến lúc thi chưa nhìn thấy mặt cuốn giáo trình.
Học cấp 3: Chỉ cần một hôm đi học không mang sách là toi mạng.
16. Học đại học: Kỹ xảo quay cóp tinh vi hơn cấp 3 nhiều lần, đa dạng các loại phao.
17. Học cấp 3: Luôn ôn thi trước ít nhất 2 tuần.
Học đại học: Môn 15 tuần ôn trước 2 ngày, môn 5 tuần ôn trước 2 giờ, có môn không ôn.
18. Học cấp 3: Stress vì thấy có quá nhiều bài cần ôn.
Học đại học: Stress vì chả biết nên ôn bài nào.
19. Học cấp 3: Không ngủ được, nửa đêm không yên tâm lại dậy đọc sách tiếp.
Học đại học: Không ngủ được, đọc sách cho dễ ngủ.
20. Học cấp 3: Đi thi, cực kỳ căng thẳng.
Học đại học: Ngày hội non sông, vui vẻ đi thi để được gặp một đống bạn bè.
21. Học cấp 3: Vào phòng thi, đừng hòng nhìn bài tao.
Học đại học: Cả phòng thi như nhau, những đứa dốt vui vẻ cho nhau chép bài.
22. Học cấp 3: Đề thi gồm nhiều loại: dễ, vừa sức làm, phân loại được học sinh, tương đối khó, khó, rất khó.
Học đại học: Đề thi chỉ gồm 2 loại, có tài liệu và không có tài liệu.
23. Học cấp 3: Thi xong, làm được bài không biết ngay, tự chấm được điểm.
Học đại học: Thi xong, chính mình làm được bài hay không cũng không biết.
24. Học cấp 3: Biết điểm, điểm cao, vui.
Học đại học: Biết điểm, điểm cao, buồn cười không hiểu vì sao.


Post Reply