Submit manuscript and getting published

Tạp chí khoa học: gửi bài và xuất bản.
User avatar
support
Posts: 244
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 – đợt 1

Post by support » 02 Dec 2017, 12:24

Xem chi tiết tại: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thon ... dot-1-318/

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN
http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/ ... FOSTED-31/
Văn bản pháp quy tại: http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/

6. Kế hoạch thực hiện
Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/11/2017 đến 17h00 ngày 22/12/2017
Đánh giá xét chọn: tháng 1-3/2018
Công bố kết quả xét chọn: tháng 4/2018
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 5-6/2018

Đăng hập hệ thống để khai hồ sơ: http://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/account/index.php
Attachments
10-mau-nccb04_pkhs.doc
(49.5 KiB) Not downloaded yet
thuyet-minh-de-cuong_2.rar
(107.54 KiB) Downloaded 1 time


Post Reply