Hướng dẫn sử dụng Mendeley (Công cụ quản lý trích dẫn miễn phí)

Tạp chí khoa học: gửi bài và xuất bản.
Post Reply
User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Hướng dẫn sử dụng Mendeley (Công cụ quản lý trích dẫn miễn phí)

Post by support » 17 Apr 2017, 15:09

Trích dẫn thủ công đã và có lẽ đang là cơn ác mộng của nhiều sinh viên. Và để tiết kiệm sức lao động thì số hóa công việc này là một giải pháp tốt. Hiển nhiên, một thao tác có tính “quy tắc” như thế này sẽ dễ dàng có những phần mềm hỗ trợ đơn giản và dễ sử dụng.

Mendeley là một công cụ miễn phí khá phổ biến trong việc sắp xếp, quản lý và định dạng các trích dẫn trong quá trình viết một bài báo khoa học. Công cụ được phát triển bởi nhà xuất bản Elsevier và chỉ sử dụng duy nhất giao diện bằng tiếng Anh.

Mendeley Desktop là một chương trình quản lý tài liệu tham khảo miễn phí được cập nhật thường xuyên. Phần mềm này là một giải pháp hữu hiệu để quản lý và chia sẻ tài liệu nghiên cứu, tìm kiếm thông tin nghiên cứu và hỗ trợ làm việc theo nhóm trực tuyến.

Mendeley Desktop giúp bạn tạo ra danh sách tài liệu tham khảo và sắp xếp tài liệu nghiên cứu một cách dễ dàng.


Tải về Mendeley tại https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/

tải về các Style tạo References của các tạp chí: https://www.mendeley.com/citation-styles/

Các bước cần làm, bao gồm:
 1. Cài đặt và lập tài khoản Mendeley
 2. Plug in vào Word và sử dụng Mendeley
  • Cài Plug in Mendeley vào MS Word
  • Import bài báo và quản lý
  • Chỉnh sửa và khai báo thông tin
 3. Chèn trích dẫn
 4. Lựa chọn kiểu hiển thị danh mục trích dẫn
https://youtu.be/1XmQW6U_aO8

https://www.scribd.com/doc/345361615/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-D%E1%BA%ABn-S%E1%BB%AD-D%E1%BB%A5ng-Nhanh-Ph%E1%BA%A7n-M%E1%BB%81m-Ti%E1%BB%87n-Ich-Mendeley-Desktop File của donga.edu.vn

Xem thêm: http://www.vjsonline.org/career/mendele ... n-ph%C3%AD
=====================================
Trước đây mình hay sử dụng Endnotes, nhưng Endnotes hay gây lỗi với file Word có chứa dữ liệu đồ thị từ phần mềm OriginLab. Nay đã chuyển sang sử dụng Mendeley Desktop cho đơn giản và gọn hơn.


User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Best alternative to Endnotes (Công cụ quản lý trích dẫn miễn phí)

Post by support » 03 May 2017, 01:32

Do you know any open source alternative to the bibliography database software EndNote where one could export EndNote files into?
Tham khảo tại:

http://www.topbestalternatives.com/endnote/

EndNote is a software to maintain the research work. It is the best tool for publishing and managing bibliographies, citations, and references on Windows and Macintosh desktop. It is not merely a standard reference manager. It moves through the research process as the user search, organize, write, publish and share his research work. Tap into hundreds of online databases and instantly find what you are looking for. It automatically downloads and attaches for free, online full-text PDFS to the saved references. EndNote provides the user with a window having a drop-down menu to choose the kind of reference they need, and fields ranging from the common to those specific to the type of reference. There are some databases (e.g. PubMed) in which the user requires to select citations, select a peculiar format, and save them as .txt files. Hence, the user is allowed to import the citations into the EndNote utility. It also useful to search storage catalogs and free databases such as PubMed from within the EndNote application searches itself.
 • Mendeley
 • Zotero
 • BibDesk
 • Qiqqa
 • Docear
 • Papers
 • JabRef
 • RefWorks
 • Citavi
 • ReadCube
 • Colwiz
 • Bookends
More at
https://www.researchgate.net/post/alter ... _Endnote/1

Post Reply