Các hiệp hội về luyện kim và vật liệu

Tạp chí khoa học: gửi bài và xuất bản.
Post Reply
User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Các hiệp hội về luyện kim và vật liệu

Post by support » 18 Apr 2017, 14:23

Hội Đúc - Luyên kim Việt Nam - http://www.ducluyenkim.com

Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam (là nhánh con của Hội VẬT LÝ Việt Nam) http://vmrs.org.vn
Xem thêm: http://vmrs.org.vn/gioi-thieu/55/BCH-Ho ... -2018).htm
2. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
a/ Hội động viên cán bộ, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chủ trì và tham gia nhiều đề tài KHCN các cấp.
b/ Phối hợp với các hội chuyên ngành và các trường đại học, viện nghiên cứu chủ trì tổ chức hoặc tham gia các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế về vật lý, vật lý chất rắn và khoa học vật liệu và các chuyên ngành liên quan:
  • Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc (SPMS): 2 năm một lần
  • Hội thảo quốc tế về Công nghệ nano và ứng dụng (IWNA): 2 năm một lần
  • Hội nghị quốc tế về Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano (ICAMN): 2 năm một lần
  • Hội thảo quốc tế về Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (IWAMSN): 2 năm một lần
  • Hội nghị Vật lý Toàn quốc (4 năm một lần). Đặc biệt, tổ chức Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VIII (2016) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Vật lý Việt Nam
  • Hội nghị Vật lý Lý thuyết toàn quốc (1 năm một lần)
  • Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc (2 năm một lần)
  • Hội nghị Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc (2 năm một lần)
  • Hội nghị quốc tế về Quang phổ và ứng dụng (International Conference on Photonics and Appliactions ICPA) - (2 năm một lần)
Trích từ:CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TOÀN KHOÁ NHIỆM KỲ III (2013-2018)


Post Reply