Installing Drivers and Programming the DigiSpark ATtiny85 dev boards - Tutorial

Ứng dụng Arduino trong điều khiển thiết bị điện, điện tử.
Xêm thêm tại: http://kythuatvatlieu.org/magazine/arduino.html
Post Reply
User avatar
Gmail
Posts: 60
Joined: 09 Jan 2017, 21:42
Location: Hà Thành

Installing Drivers and Programming the DigiSpark ATtiny85 dev boards - Tutorial

Post by Gmail » 08 Feb 2017, 11:42

Step by Step video on how to install the drivers and program the DigiSpark development boards. Great for smaller projects, that don't need a lot of pins!
https://www.youtube.com/watch?v=MmDBvgrYGZs

Code: Select all

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
 pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A  
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(0, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(1, HIGH);
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(0, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(1, LOW); 
 delay(1000);        // wait for a second
}
Nơi mua linh kiện:
http://digistump.com/category/1

Và các hướng dẫn liên quan:
http://digistump.com/wiki/digispark

Kết nối:
http://digistump.com/wiki/digispark/tut ... connecting

====================================
Download the arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Get the drivers: https://github.com/digistump/DigistumpArduino/releases

Additional Board Manager URL: http://digistump.com/package_digistump_index.json

DigiKeyboard Source Code: https://github.com/digistump/DigisparkA ... Keyboard.h

DigiSpark Review: https://www.youtube.com/watch?v=qLIq0BnY-JU

Làm theo video sau đây để cài đặt
https://www.youtube.com/watch?v=fGmGBa-4cYQ
 1. Cài Arduino bản mới nhất (1.8.1 ngày 09/02/2017)
 2. Nếu đã cài Digistump AVR Boars thì Remove nó đi và cài lại.
 3. 2017-02-09_131021.jpg
  2017-02-09_131021.jpg (152.16 KiB) Viewed 1326 timesPost Reply